Conform dicționarului explicativ român, tema reprezintă un aspect al realității care reflectă o anumită operă. Ideea principală care este dezvoltată într-o expunere.

Conținutul unei teme marchează întregul cuprins al operei selectate. Sintetizează elementele constituente operei, sub forma unei expuneri restrânse. Subiectul abordat în cadrul temei rămâne același de-a lungul procesului narativ.

În funcție de particularitățile temei, se pot face trimiteri la anumite părți ale operei prin citate sau adnotări explicative.

Redactarea unei teme trebuie să respecte regulile gramaticale, ortografice și de punctuație ale limbii de uz.

Să conțină titlu de referință, fluență narativă în acord cu introducerea, cuprinsul și încheierea, paragrafe de dimensiuni medii care să nu îngreuneze înțelegerea, într-un format al unui articol standard.

Teme