Custom writing services

Custom writing, un concept nou în România.

Tipul de scriitură custom/mixt, presupune un proces prin care se generează un material scris, cu un conținut unic care îndeplinește în amănunt cerințele clientului.

Custom writing îmbină elementele celor două mari segmente întâlnite pe piața actuală în domeniul serviciilor de scriitură: content writing/creare de conținut și copywriting/text de conversie.

Ceea ce diferențiază custom writing-ul de cele două categorii de scriitură este permisivitatea textului de a se plia oricărei solicitări. Stilul de scris poate îmbina elemente de content și copywriting, păstrând rigurozitatea acțiunii din ambele perspective, în acord cu nevoia fiecărui client.

Custom writing-ul se pliază multor domenii de activitate, tipul de scriitură „custom” generând conținut sub o multitudine de forme: esee, articole, lucrări tehnice, de cercetare, comunicate, advertoriale, descrieri produse, promovări servicii, teze, raportări, discursuri, prezentări, analiză, teme, materiale creative, pentru vânzări, de conversie, scrisori, prefețe lucrări editoriale etc.

În acord cu nevoia fiecăruia, custom writing oferă soluția potrivită. Abordând tematica de față de o manieră aplicată, să presupunem, spre exemplu, că apare necesitatea materializării unei idei care vă aparține. Astfel, în funcție de concept și cel căruia îi este destinat, custom writing generează un conținut original care să corespundă cerinței cazului de față.

Aplicabilitatea acestui proces își are corespundența în situații multiple. Structura unui text poate avea caracter general, conținutul fiind particular.

Custom writing-ul păstrează pașii premergători finalizării conținutului care presupun înțelegerea necesității clientului, studiu de cercetare și analiză a receptorului(buyer persona), îmbinarea de elemente strategice, informative, call to action, generarea de interes, caracterul intențional, totul regăsindu-se în know how-ul tipului de serviciu custom writing.

Custom Writing

Avantajele custom writing

Generează timp liber.

Înlătură presiunea unei munci care se dovește a fi iminentă oricărei activități în care comunicarea este cheia unei fructuoase relații interumane. Timpul alocat cercetării, structurării și finalizării unui conținut, indiferent de domeniu, poate fi investit în noi proiecte sau în scopuri recreative. Puterea cuvântului îşi asumă responsabilitatea segmentului de muncă axat pe comunicare.

Soluții rapide cu efect de durată.

Important e să știm ce anume dorim! Care este obiectivul ce se dorește a fi atins? Odată clarificată intenția, acțiunea intră în desfășurare. Impedimente vor fi! Avantajul custom writing îl constituie adaptabilitatea în funcție de circumstanțe.

Un text unic, numai pentru tine!

Fiecare material elaborat de „Puterea cuvântului”, vine însoțit de un certificat de autenticitate care atestă particularitatea conţinutului în funcție de nevoia clientului.

Cele mai mici prețuri.

Tarifele noastre nu caută să genereze competiție între prestatorii serviciilor de scriitură. Categoria „custom” aplică tarife care oricum sunt minime în raport cu ceea ce piața are de oferit în acest moment ca servicii de scriitură . Un simplu search pe google te va lămuri cu siguranță.

Eficiență și eficacitate.

Oricare dintre materialele noastre prezintă caracteristicile unui conținut de succes. Scriitură inteligentă, clară, succintă, documentată și mereu la obiect. Căutăm să avem rezultate maxime cu investiții minine.

Avantajele custom writing

Povestea noastră

Pentru noi, anul 2021 a fost un an al provocărilor. Un an care a determinat o serie de revalorizări intrinseci. Considerăm că oricare dintre acțiunile sau activitățile noastre, dintr-un punct de vedere calitativ, reflectă considerabil starea interioară.

Cu cât depunem mai mult efort în procesul perfectibilității individuale, cu atât calitatea acțiunilor se va îmbunătăți.

După o perioadă în care am încercat să stabilim un echilibru în planul intim, al fondului animic, concentrându-ne pe un alt tip de muncă, pentru a echilibra personalul cu profesionalul, am căutat mijloacele necesare pentru a ne aduce aportul și în structura socială, încercând să integrăm pasiunea cu cotidianul.

Am studiat, am reflectat, am cerut și inspirația nu ne-a ocolit. Așa a apărut „Puterea cuvântului„! Lipsa responsabilității verbului, fie scris sau vorbit, nu scutește pe nimeni de consecințele acestuia. Cuvântul este creator. Se dovedesc inutile explicațiile în acest sens. Cunoaștem deja!

Am comprimat experiența în cadrul unui portofoliu, am clarificat ce anume putem face și am pornit la drum: „Puterea cuvântului-custom writing services.

E drept, suntem la început. Dar cu inima înflăcărată, cu pasiune și integritate în muncă. Cunoaștem litera legii în baza căreia ne desfășurăm activitatea. E important!

De aceeași manieră, venerăm și respectăm legea literei, depunem efort în a ne depăși pe noi înșine în toate activitățile noastre, cu atenție și responsabilitate față de ceea ce întreprindem.

Puterea cuvântului