„Custom writing” se pliază de minune serviciului de întocmire a textelor cu un conținut divers. Serviciile noastre îşi au corespondent în multe domenii de activitate.

Includem în cadrul serviciilor de scriiitură și redactarea proiectelor. A nu se confunda proiectul cu planul! Proiectul reprezintă prima formă a unui plan care urmează a fi discutat pentru a i se confirma sau nu aplicabilitatea.

Prima etapă a unui plan, proiectul, se conturează sub forma unui text provizoriu de caracter organizațional, care descrie ideea generală unui plan. Redactarea unui proiect se produce în formă structurată, în acord cu strategia de acțiune prestablitilă.

Circumscrie întreaga activitate ce urmează a fi întreprinsă și poate fi definit prin doar patru cuvinte: obiective, resurse, activități și rezultate.

Ești în căutarea validării unui plan de acțiune? Ai nevoie de redactarea proiectului în acord cu pilonii de susținere ai acestuia? Spune-ne despre tine și te vom ajuta să înaintezi spre materializarea ideii tale!

Proiectul tău