În cazul exprimării scrise, înțelegem prin material didactic orice tip de conținut menit să instruiască și să dezvolte procesul de învățare.

Literatura didactică este asociată învățământului și oferă cititorului prin conținutul său o învățătură anume, o informare de tip educațional.

Regăsim în cadrul materialelor didactice, conținut educațional sub diferite forme: esee, analize text, rezumate, descrieri, prefețe editoriale și, în general, tipul de informație specifică sistemului educațional.

Atât formatul cât și tehnoredactarea conținutului didactic diferă de la o lucrarea la alta, în funcție de subiect și categoria corespunzătoare.

Exemplificăm:

  • Eseul este tipul de scris care prezintă și argumentează din punctul de vedere al autorului, o anumită temă. Reprezintă un studiu de proporții restrânse cu privire la subiectul de studiu. Poate conține păreri de ordin personal, întrebări menite să stimuleze reflecția. Din punct de vedere structural trebuie să conțină introducere, cuprins și încheiere, cu un conținut care varianză în jurul a 4000 de cuvinte. Între trei și patru pagini, format word.

  • Rezumatul, prin definiție, presupune o recapitulare succintă a ideilor unei lucrări. Redarea conținutului trebuie să aibă originalitate, să se respecte succesiunea întâmplărilor, să nu prezinte repetiții etc. Se recomandă menținerea unei neutralități în exprimare și folosirea expresiilor cheie pentru a scoate în evidență gradul de importanță a unor idei din conținutul original. Structural, un rezumat trebuie să fie cât mai clar organizat prin paragrafe potrivite ca mărime, simple și ușor de asimilat. Dimensiunile unui rezumat diferă în funcție de tipul de lucrare supusă analizei.

  • Analiza de text reprezintă tipul de material scris menit să efectueze o evaluare a unui conținut. În acest sens, fiecare argument al autorului conținutului este supus unei analize bazate pe cercetare și înțelegere a mesajului. O analiză de text evidențiază intenția autorului, poate aduce îmbunătățiri ale cunoștințelor, prezenta informații structurate, utile etc.

  • Descrieri. Conținutul unei descrieri se centrează în mod exclusiv pe subiectul analizei. Se generează un profil, se scot în evidență caracteristici particulare, detalii care țin de individualitatea a ceea ce este supus descrierii. Prin tipul de text descriptiv se încearcă transmiterea cât mai corectă a ceea ce este. Zugrăvire prin cuvinte.

  • Precuvântarea sau prefața, constă într-un text cu un caracter explicativ care precedă o operă sau lucrare literară, în care se poate expune planul lucrării sau oferi referințe bibliografice.

Indiferent de tipul materialului didactic, originaliteatea textului primează. În funcție de tipul solicitării, se încadrează nevoia în formatul corespunzător, generând un text particular din punct de vedere tehnic, unic prin conținutul său.

Învățare