Modul în care ne construim mesajul, structura sa, scopul și conștientizarea tipului de receptor, sunt esențiale în actul comunicațional. Lucru valabil atât în comunicarea scrisă, cât și în cea verbală.

În încercarea de a defini persoana secolului XXI, remarcăm anumite particularități care ne diferențiază ca și regn de restul viețuitoarelor. Unul dintre principalele aspecte datorită căruia ne-am însușit titulatura de persoană umană, cu siguranță este comunicarea. Categoric, toate vietățile au codul lor unic de comunicare. Al nostru este mai aparte…

Fie scris sau vorbit, mesajul pe care dorim să-l trasmitem în mediul de influență în calitate de emițător este decisiv în primirea răspunsului pe care îl așteptăm, și care de multe ori se dorește a fi în conformitate cu așteptările noastre. O abordare nu tocmai potrivită…

De câte ori nu ni s-a întâmplat să încercăm transmiterea un mesaj scris sau vorbit, dar să ne vedem în incapacitatea de a o face? Blocajele pot fi diverse: emoționale, cognitive, insuficiențe informaționale, psihologice etc.

Ori, cum bine se întâmplă deunăzi, ceea ce transmitem nu corespunde cu ceea ce gândim și simțim. Nu reușim să stabilim acel echilibru între gând, emoție și cuvânt, care să ne ofere succesul unei bune comunicări.

Trăim în era vitezei și a informației. Principalele însușiri ale vremurilor care circumscriu societatea umană. Comunicarea se remarcă ca fiind fundamentul pe care relațiile interumane se nasc, se dezvoltă și apun. Reușita unei bune colaborări între persoane se datorează comunicării! În orice domeniu, la orice nivel.

Modul în care ne construim mesajul, structura sa, scopul și conștientizarea tipului de receptor, sunt esențiale în actul comunicațional. Lucru valabil atât în comunicarea scrisă, cât și în cea verbală.

Iată de ce întocmirea și distribuirea unui conținut de calitate, relevant, care să îndeplinească cerințele unui proces eficient, nu trebuie să excludă înțelegerea a ceea ce înseamnă cu adevărat comunicarea.

În comunicarea scrisă, conținutul de calitate diferențiază clar succesul de eșec. Un material scris nu presupune o înșiruire de cuvinte care să creeze impresia de conținut. Nici fraze alambicate cu termeni care să provoace confuzie și nedumerire.

Este importantă cunoașterea scopului pentru care suntem angrenați în acțiune, obiectivitatea în analiză și simplitatea în exprimare. Ca orice artă, scrisul are un cod al său de punere în aplicare. Să scrii e ușor. Să transmiți e mai greu…

Un articol pe care dorești să-l publici în oricare dintre mediile de comunicare trebuie să îndeplinească anumite criterii. Dintr-un punct de vedere descriptiv, are nevoie de calitățile necesare pentru a avea efectul scontat.

Fie că discutăm de articole de caracter informativ, care să genereze implicare, articole de profunzime, tip listă, „cum să”, tehnice etc, conținutul trebuie să corespundă din punct de vedere calitativ tipului de exprimare scrisă.

  • Orice material scris, în oricare dintre domenii, trebuie să fie structurat în trei părți principale: introducere, cuprins și încheiere.
  • Să transmită emoție ca factor declanșator. Este necesar să ne situăm în pielea cititorului. Să încercăm să-l înțelegem pe cel care citește ce anume am scris.
  • Conținutul să fie inteligibil, concis și mereu la subiect. Se recomandă evitarea cuvintelor complicate și trimiterea cititorului la dex. Un astfel de material devine obositor, greu de asimilat și duce la lipsă de interes.
  • Relevant domeniului abordat. Calitatea unui conținut nu este dată exclusiv de mărimea acestuia. Claritatea face diferența! Subiectul abordat trebuie respectat cu strictețe. Să nu conțină afirmații vagi. Este nevoie de neutralitate și echilibru în exprimare. Să conțină cât mai multe referințe. După caz, structura de secțiuni să fie bine organizată. Să reflecte în totalitate opinia experților.
  • Tehnoredactarea. Dacă este prea lung, articolul poate determina lipsa de interes. Cauzele sunt multiple: timpul, oboseala, lipsa răbdării etc. Prea scurt, poate lăsa impresia superficialității, a lipsei de documentare etc. Forma unui articol diferă de la un caz la altul. Într-o accepțiune standard, ar trebuie să se încadreze în limita a 800 de cuvinte. Echivalentul a două pagini tip word, cu o mărime de 13, recomandată ca fiind potrivită pentru citit. Eternul Times New Roman pare a nu dezamăgi nicicând…
  • Corectitudine din punct de vedere gramatical, al punctuației și a diacriticelor. În acord cu limba de exprimare.
  • Să conțină imagini care să ajute la înțelegerea subiectului. Impactul vizual asupra imaginilor nu trebuie ignorat. Asimilăm cantități considerabile de informații prin simțul vizual sub formă de impresii. Memoria vizuală, mecanică intră în activitate și influențează în timp factorul de decizie.

Orice tip de comunicare implică un anumit grad de responsabilitate relaționat cu etica și deontologia activității. Scriitura nu este un lucru ușor, cum poate părea la o primă vedere. E nevoie de conștientizarea repercusiunilor ce pot apărea în urma unei astfel de acțiuni, cu efect nu doar asupra celui care primește, ci și asupra celui care transmite.

În procesul de redactare al articolelor marca „Puterea cuvântului„, încercăm să respectăm în detaliu toate etapele descrise anterior, conștienți și responsabili de acțiunea noastră, păstrând cadrul etic, al neutralității și obiectivității în tot ceea ce facem.

Articol de succes.